Crushing On Blue💙🦋

Model: Emily Viola - @emilyviolala

Photographer + Stylist : Glenny Quiaoit - @heyglenny